• Anasayfa
  • |
  • Gümrük İşlem Takip Kartları

Gümrük İşlem Takip Kartları

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 04.02.2020 tarih ve E-00051980312

İlgi yazı ile; Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2020 tarih ve 51909052 sayılı yazısına atfen; Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere verilecek olan Gümrük İşlem Takip Kartlarının verilmesi esnasında istenilen son üç aylık sigorta makbuzunun yeni işe alınan ve henüz üç aylık çalışma süresini doldurmamış olan firma çalışanları için ibrazının mümkün olmaması sebebi ile bu konuda sıkıntılar yaşandığı,

Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere giriş kartlarının düzenlene bilmesi için gerekli olan belgeler arasında yer alan son üç aylık sigorta makbuzunun yeni işe alınan ve henüz üç aylık çalışma süresini doldurmamış olan firma çalışanları için ibrazının mümkün olmadığı dikkate alınarak, diğer belgeler yanında SSK'dan alınacak işe giriş belgesi ve üç aylık sigorta makbuzunun ibraz edileceğini taahhüt eden bir yazı ile başvurulması halinde bahse konu firma çalışanları için Gümrük İşlem Takip Kartı düzenlenmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                 

İsmet SALİHOĞLU            

Genel Sekreter               

139_474_g_mr_k_i_lem_takip_kartlar_.pdf