• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK İŞLEM TAKIP KARTI HK.

GÜMRÜK İŞLEM TAKIP KARTI HK.

Sirküler No : 416 / 2004 Sayın Üyemiz, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 43’ncü maddesine istinaden, T.C.Gümrük İdarelerine verilmesi mecburi Özet Beyan verecek kuruluşların gümrüklerde iş takibi yapabilmesi için, aynı kanunun 225’nci maddesine dayanarak T.C.Gümrük Müsteşarlığı makamının 17.05.2002 günlü 2002/108 sayılı emirleri ile gümrüklerde iş takibi yapacak kuruluşlara tek düze kart verileceği ve uygulamanın 01.01.2003 tarihinde başlayacağı ve kart sahibi olmadan bu sahalara sokulmayacağı bildirilmiştir. Gümrük İşlem Takip Kartı’nı Oda veya Dernek Başkanı ile Gümrükler Başmüdürü müştereken imzalayacaklardır. Bu kart, Odamızca veya Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, RODER, UND, UTİKAD, UKAD dernekleri tarafından kendi üyelerine dağıtılacaktır. Bu kartların hazırlatılması ve sicil kayıtlarının yapılması için gerekli evraklar : 1)Acente ve Nakliyeci Üyelerimizin gümrük işlem takip kartı alacak kişi adedini Odamıza bildirimi (Dilekçe). 2)Vatandaşlık numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisi. 3)Muhtarlıktan İkametgah Senedi ve Nüfus Cüzdan Sureti. 4)Savcılık sabıka kayıt belgesi. 5)SSK son üç aylık prim ve hizmet belgesi, işe yeni giriş ise giriş bildirgesi ve taahhütnamesi( Taahhütname örneği ektedir ). 6)3 adet vesikalık renkli fotoğraf. 7)Yetkili kişiler için noterden imza sirküleri , çalışan için imza beyannamesi. 8)Şirketlerin gümrüklerde iş takip edecek kişilere noterden verilmiş vekaletname( Ektedir). 9)Kart sahibi kişilerin çalıştıkları şirketten ayrılması halinde bu kartı Derneğe, Odaya iade edeceklerine dair Taahhütname (Ektedir). Not : 1 adet asıl , 1 adet suret dosya ibraz edilecektir. Saygıdeğer Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : -Taahhütname Örneği -Vekaletname Örneği -SSK Taahhütname Örneği