• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (GÜMRÜK ANTREPO REJIMI) (SERI NO: 17) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (GÜMRÜK ANTREPO REJIMI) (SERI NO: 17) HK.

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 17) 27.05.2009 tarih ve 27240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile ; 17/1/2004 tarih ve 25349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Antrepo Rejimi) yer alan; genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki tüm antrepoların "Açma ve İşletme Yatırım İzni", "Antrepo Açma ve İşletme İzni" ve "Antreponun Bir Başka Firmaya Devir İzni"ne ilişkin talepler ilgili Başmüdürlük tarafından sonuçlandırılır. Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Birden fazla antrepo işletmeciliği yapan ve 18 inci maddedeki şartları taşıyan işletmeci firmaların Başmüdürlüğe 250.000.-EURO toplu götürü teminat vermeleri halinde bunlardan işlettikleri antrepolara koyacakları eşya için başkaca bir teminat aranmaz. Götürü teminat verilecek antrepoların birden fazla Başmüdürlük bağlantısı gümrük idaresi denetiminde olması halinde antrepo teminatı ilk başvuru yapılan Başmüdürlüğe verilir." Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler