• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 6) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 6) Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 6) 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ ile ; 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin beşinci fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılmıştır.
 
Bilgilerinizi arz/rica ederiz.    
                       
                                                                                              Saygılarımızla,                                                                                                          
                                                                                              Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                  
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        
- VDAD
- KOGAD
- GİSBİR
- GESAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler
- MK Başkanları