• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5) Hk.

Sayın Üyemiz,
 
            Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25.06.2013 Tarih ve 28688 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
            Bahse konu değişikliği Tebliğ ile;
            MADDE 1- 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan ‘‘İskenderun’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘‘veya Yumurtalık Serbest Bölge’’ ibaresi eklenmiştir.
           
       Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

                                                                       Saygılarımızla,

 

 
 
                                                                                                           Murat TUNCER
                                                                                                           Genel Sekreter          
 
 
DAĞITIM:
GEREĞİ :                                                                BİLGİ:
-Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                                - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri      
                                                                           - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri