• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (TECIL VE TAKSITLENDIRME) SERI NO: 1 HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (TECIL VE TAKSITLENDIRME) SERI NO: 1 HK.

Gümrük Genel Tebliği ( Tecil ve Taksitlendirme ) Seri No: 1, 06.01.2009 tarih ve 27102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girmiştir. Bu Tebliğin amacı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme müessesesinden, zor durumda olan borçluların yararlanarak gümrük idarelerine olan borçlarını ödeyebilmelerine imkan tanımak ve amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini sağlamaktır. Bu Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için yükümlülerin; 2 Şubat 2009 günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak, amme alacağı takibatını yapan gümrük idaresine tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bu Tebliğ kapsamındaki alacaklar için yükümlülere borçlarını ödemede ilk taksit Şubat/2009 ayından başlamak, teminat alınmak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır. Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler