• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (TARIFE) SERI NO:11 HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (TARIFE) SERI NO:11 HK.

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No:11”, 07.11.2008 tarih ve 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ; 13/7/1993 tarihli ve 21636 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesinin (b) bendi gereğince, Türk Gümrük Tarife Cetveli esas alınarak hazırlanmış olan gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat ile ilgili olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarının doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu yapılamayacak hallerde, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinden tarife bilgisi talebinde bulunulabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Tebliğ; tarife bilgisi başvurusu, tarife bilgisinin verilmesi ve kullanılması ile verilen bilginin hukuki etkisine ilişkin esasları kapsar. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - VDAD - YK Yedek Üyeler