• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (TARIFE) (SERI NO:10) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (TARIFE) (SERI NO:10) HK.

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:10)” 13.03.2008 tarih ve 26815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. tebliğ’in amacı 04.11.1999 tarihli ve 23866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve 31.05.2002 tarihli ve 24771 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlerin esaslarını tespit etmektir. Bahsekonu tebliğ’in yayınlanması ile, 15/8/2000 tarihli 24141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:1) değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri