• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği Sektörel Destekleme (Seri No: 1) Hk.

Gümrük Genel Tebliği Sektörel Destekleme (Seri No: 1) Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 70
Konu
Subject
 Gümrük Genel Tebliği Sektörel Destekleme (Seri No: 1) Hk.

           Sirküler: 16 / 2014

 

 

            Sayın Üyemiz,

 

            Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 04.01.2014 Tarih ve 28872 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

            Söz konusu Tebliğ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama görevi çerçevesinde gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerini düzenlemektedir.

 

             Tebliğ, kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecek sektörel destekleme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları ile sektörel başvuru formunu içermektedir.

 

            Bahse konulu Gümrük Genel Tebliği, Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında mevzuat/tebliğ duyuları  bölümünde yer almaktadır.

 

       Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

EK :Resmi Gazete 4 Sayfa

 
Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM:

GEREĞİ :                                                           BİLGİ:

-Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri      

- Türk Armatörler Birliği                                          - İMEAK DTO Şubeleri Başkanları

- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                               - MK Başkanları        

- VDAD

- KOGAD

- GEMTAC

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeler