• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) Hk.

Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) Hk.

Sayın Üyemiz,

18 Ocak 2020 Tarih ve 31012 sayılı Resmî Gazete’de, “Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                         

68_202_202_68.pdf