• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri no: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)   (seri no: 2) 15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, söz konusu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

407_1210_g_mr_k_genel_tebli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_.pdf