• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (HARIÇTE İŞLEME-GEÇICI İHRACAT) (SERI NO:1) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (HARIÇTE İŞLEME-GEÇICI İHRACAT) (SERI NO:1) HK.

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No:1) 30.05.2009 tarih ve 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin amacı, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirmektir. Söz konusu Tebliğ ile ; tamir amaçlı hariçte işleme, Türkiye Gümrük Bölgesi’nden geçici olarak çıkarılacak taşıtlara uygulanacak işlemler , ticari kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşya, finansal kiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşya konularında düzenleme getirmektedir. Gümrük Genel Tebliği’ne (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No:1) Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/tebliğler bölümünden ulaşılabilinir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler