• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)(Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)(Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6) Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 709
Konu
Subject
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)(Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6) Hk.

Sirküler No :  93/2013

 

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6)  12.02.2014 tarih ve 28911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile 5/12/2009 tarih ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.                            

EK :Tebliğ Seri No: 6 (web sayfasında)

 Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter