• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO:71) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO:71) HK.

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:71)” 08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 225 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendi uyarınca özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere gümrüklere giriş hakkı tanıyan "Gümrük İşlemi Takip Kartı" düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -VDAD -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -Meslek Komite Başkanları