• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116) Hk.

​            Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116) 03.10.2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile;
v    06.03.2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;
“(1) AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1
Ankara Gümrük Müdürlüğü
2
Antalya Gümrük Müdürlüğü
3
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
4
Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
5
Giresun Gümrük Müdürlüğü
6
İnegöl Gümrük Müdürlüğü
7
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
8
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
“(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğünden yapılır.”
 
v    Onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 11. Fıkra eklenmiştir.
“(11) AB menşeli olmayan 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray Gümrük Müdürlüğü, Konya Gümrük Müdürlüğü ve Giresun Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.”
şeklindedir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                               Saygılarımızla,
 
                                                                                                                                              İsmail ASASOĞLU
                                                                                                                                             Genel Sekreter V.

DAĞITIM

GEREĞİ                                                            BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - İMEAK DTO YK Başkan ve Üyeleri           
- Türk Armatörler Birliği                                                       - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                             - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği          
- UTİKAD                            
- KOGAD
- TÜRKLİM
- GEMTAC 
- GİSBİR                                                                                            
- GESAD
- ZEYPORT                                                                                           
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler
- 32 ve 36 No.lu MK Başkan ve Üyeleri
- Tüm Acenteler