• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞ (BASITLEŞTIRILMIŞ USUL) (SERI NO:2) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞ (BASITLEŞTIRILMIŞ USUL) (SERI NO:2) HK.

Sayın Üyemiz, Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No:2) Gümrük Müsteşarlığı tarafından 30.06.2009 Tarih ve 27274 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Tebliğ ile; Onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiş olup, ilgili Tebliğ’e Odamızın Web Sayfasından (www.denizticaretodasi.org) Duyurular Bölümünden ulaşılabilirsiniz. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - KOSTBİR - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler