• Anasayfa
  • |
  • “GEZI TEKNELERI YÖNETMELIĞI’NIN 8 INCI MADDESINDE YER ALAN UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARIN LISTESININ YAYIMLANMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ” HK.

“GEZI TEKNELERI YÖNETMELIĞI’NIN 8 INCI MADDESINDE YER ALAN UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARIN LISTESININ YAYIMLANMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ” HK.

Sayın Üyemiz, “Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ” 18.10.2007 Tarih ve 26674 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Tebliğ’de; 1- 28.12.2006 Tarih ve 26390 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nin 8 inci Maddesi uyarınca AB Direktifi kapsamındaki standartların TSE tarafından uyumlaştırılmış olanların Listesinin Ek-1’de yer aldığı, 2- 29.06.2005 Tarihli ve 25860 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ’in yürürlükten kaldırıldığı, belirtilmektedir. Tebliğ Odamızın WEB Sayfasında (www.denizticaretodasi.org) Duyurular Bölümünde yayınlanmakta olup, bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Deniz Turizmi Çalışma Grubu Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - İMEAK DTO 7145-7194-7198- 7199 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri