• Anasayfa
  • |
  • GEZI TEKNELERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEZI TEKNELERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Sayın Üyemiz, “Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından 09.06.2009 Tarih ve 27253 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Yönetmelik Değişikliği ile; Yönetmeliğin, Geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/7/2009” ibareleri “31/12/2011” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik; Yürürlükle ilgili istisnalar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli mevzuata uygun olan iki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, 1/1/2008 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve/veya hizmete sunulabilir. (2) İki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, en geç 31/12/2011 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. (3) Bu Yönetmeliğin egzoz emisyonlarına ve gürültü emisyonlarına ilişkin kuralları, 31/12/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. şeklindedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği; Bilgi; -İlgili Üyeler (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri -İMEAK DTO 15,42,43, 49 ve 50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri