• Anasayfa
  • |
  • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/Ukrayna

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/Ukrayna

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 17.06.2022 tarih ve 6247 sayılı yazıda ;

Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Gönderilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize taviz tanıyan ülkeler arasında Ukrayna'nın yer almaması hususu dikkate alınmak suretiyle, ülkemizden Ukrayna'ya yapılan ihracat için Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nde de (MEDOS) bu yönde gerekli güncelleme yapıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

470_227_genelle_tirilmi_tercihler_sistemi_ukrayna.pdf