• Anasayfa
  • |
  • “GEMILERIN TEKNIK YÖNETMELIĞI UYGULAMA TALIMATI” HK.

“GEMILERIN TEKNIK YÖNETMELIĞI UYGULAMA TALIMATI” HK.

Denizcilik Müsteşarlığı’nın Web Sayfasında Duyurular Bölümünde yayımlanan İlgi yazı ile; 17.11.2009 Tarih ve 27409 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemilerin Teknik Yönetmeliği” ile ilgili Genel Müdürlüklerine gelen yazılar ve Bölge Müdürlüklerinde verilen eğitimlerde Yönetmelikteki bazı hususların açıklanmasının faydalı olacağı mütalaa edildiği ve buna istinaden Genel Müdürlüklerince hazırlanan “Gemilerin Teknik Yönetmeliği Uygulama Talimatı” yayımlanmaktadır. Bahsekonu “Gemilerin Teknik Yönetmeliği Uygulama Talimatı” Ek’te sunulmaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: “Gemilerin Teknik Yönetmeliği Uygulama Talimat” (5 Sayfa) DAĞITIM: Gereği; Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S.Gemi Armatörleri ve - Meclis Üyeleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - İDO - TURYOL - DENTUR AVRASYA - S.S.Mavi Marmara Deniz Yolcu Eşya ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - GİSBİR - GESAD - KOSBİR - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - İMEAK DTO 01,02,04,05,06,07,08,09, 15,34,42,43,49ve 50 No’lu Mes. KomÜyeleri