GEMILERDEN KATI ATIK ALMA

MARMARA LİMAN İŞLETMELERİ DERNEĞİ İSTANBUL İlgi: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’nin,İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün 06.03.2003 tarih ve 0.10.11.17 / 747 sayılı yazısı, İlgi yazı ile 1-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü, İstanbul Liman Hizmetleri Tarifesi Hükümleri doğrultusunda katı atık alım hizmet isteklerini karşıladığı ve karşılanan bu hizmetlerin tarife karşılığı ücretlerini tahakkuk ettirildiği, 2-Limana yanaşan yolcu ve turist gemileri ile demirde bekleyen gemilerin ( talepleri uygun görülmesi halinde ) katı atıklarının (çöp) alındığı, çöp dökme mahallerine nakli hizmetlerinde ise; a) Katı atık verecek gemilerin, atıklarını kalın naylonlara, poşetlere veya benzeri torbalara yada ağzı kapanan varillere konarak ( hijyenik şartlarda ambalajlanmış ) atık alma vasıtasına yüklenmesini, ( MARPOL 73/ 78 ve ANNEX V mevzuatına uygun olarak ) b) Slaç, sanayi atığı, zehirli ve radyoaktif atıklarının tek başına veya diğer atıklara karıştırılarak verilmemesini, c) Tıbbi atıkların, torbalarda Tıbbi Atık Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olarak katı atık toplama vasıtasına verilmesini ve tıbbi atık torbalarında başka atık bulundurulmamasını , d) Gece başlangıcından sonra hizmet taleb edilmemesi, bildirilerek yukarıda belirtilen hususlara gemi ve acentelerin riayet etmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, &nb