• Anasayfa
  • |
  • GEMILERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEMILERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan ve 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesi değiştirilmiş olup, “Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ek’te belirtildiği şekilde 31.12.2007 tarihinde 26743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A: Yönetmeliğin 19 uncu md. (1 syf) DAĞITIM Gereği Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - SS Motorlu Taşıyıcılar Koop. - İMEAK DTO Çevre Komisyonu - VDAD - GİSBİR - TÜRKLİM - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk - İMEAK DTO Şubeleri