• Anasayfa
  • |
  • Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na ait "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14 Nisan 2023 tarih ve 32163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Odamızın girişimleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bahse konu Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, mevcut Yönetmelikte Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan klassız "yolcu gemileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl sonra Yetkilendirilmiş Kuruluşlar  tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olmak zorundadır" şeklinde yer alan Geçici 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup, 24 Mart 2023 tarihinden önce Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizindeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden klas sertifikasına sahip olma  şartı aranmayacaktır.

Yönetmelikte ayrıca Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile ilgili yetkilendirme prosedürlerini içeren bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu yönetmelik değişikliği, Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

304_1157_gemiler_i_in_yetkilendirilmi_kurulu_lar_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf