• Anasayfa
  • |
  • “GEMIADAMLARINA SAĞLIK EĞITIMI VERECEK EĞITICILERIN SERTIFIKALANDIRILMASI YÖNERGESI”HK.

“GEMIADAMLARINA SAĞLIK EĞITIMI VERECEK EĞITICILERIN SERTIFIKALANDIRILMASI YÖNERGESI”HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1- 31 Temmuz 2002 Tarih ve 24832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 14.06.2002 Tarihinde yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliği”gereği Denizcilik Müsteşarlığınca çıkarılan Eğitim ve Sınav Yönergesinin 46 ncı maddesi hükmüne göre Gemiadamı adaylarına verilecek Sağlık Eğitiminin; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce düzenlenen, yeterlik eğitimi alan Gemiadamı Sağlık Eğitimcisi Sertifikasına sahip eğitimcilerce verileceği, 2- Bu nedenle, gemiadamlarına sağlık eğitimi verecek eğiticilerin eğitilmesinin usul ve esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenen ve Ek’te sunulan “Gemiadamlarına Sağlık Eğitimi Verecek Eğiticilerin Sertifikalandırılması Yönergesi” 27 Nisan 2007 Tarih ve 12 Sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girdiği, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: “Gemiadamlarına Sağlık Eğitimi Verecek Eğiticilerin Sertifikalandırılması Yönergesi” (3 Sayfa) DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Sn.Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - İMEAK DTO Meslek Kmt.Başkanları