• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,
 
            “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  03.05.2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
   Değişiklik Yönetmeliği ile; 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:RG-17/11/2012-28470)  
1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında Deniz Harp Okulundan mezun veya mezun olmadan ayrılanlar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan gemiadamı yeterlik belgesini ilk kez alacak olanlara bu Yönetmeliğin 23/8/2012 tarihinden önceki hükümleri uygulanır. Daha sonraki yeterlik yükselmeleri için bu Yönetmeliğin eğitim, sınav ve deniz hizmeti ile ilgili hükümleri uygulanır.
hükmünde idi.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.                     
                                                                            Saygılarımızla
 
 
Murat TUNCER
                                                                                      Genel Sekreter
DAĞITIM  

GEREĞİ                                                       BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                      - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                         - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.              - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.    

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                             

- RODER

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Koster Armatörleri Derneği 

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                  

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği     

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                   

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler