• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI İAŞE BEDELI TESPIT KURULU KARARI HK.

GEMIADAMLARI İAŞE BEDELI TESPIT KURULU KARARI HK.

“Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Tebliği” 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kurul kararı uyarınca, halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemiadamlarına ödenecek 13,00-YTL (Onüçyenitürklirası) iaşe bedeli, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemiadamı için, net 14,00-YTL (Ondörtyenitürklirası) olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -SS Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)