GEMIADAMLARI CÜZDANLARI

Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile, ekte de bir örneği sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısından bahisle; Gemiadamları Yönetmeliği’nin 75 inci maddesi doğrultusunda, gemiadamlarının başvurusu sırasında emniyet birimlerince güvenlik tahkikatının yapılması uygulaması kaldırıldığından, gemiadamları cüzdanlarının 5682 sayılı Pasaport Kanununun 20 inci maddesi hükmüne göre verildikleri mahal Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüklerince tasdik edilmediği sürece pasaport yerine geçerli bir belge olarak kullanılamayacağının ilgililere tebliği hususunda gereğinin Denizcilik Müsteşarlığı’ndan talep edildiği, Bu çerçevede, gemiadamları cüzdanlarının 5682 sayılı Pasaport Kanununun 20 inci maddesi hükmüne göre verildikleri mahal Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüklerince tasdik edilmediği sürece pasaport yerine geçerli bir belge olarak kullanılamayacağı hususunda gemiadamlarının bilgilendirilmesi istenmektedir. Ayrıca ilave olarak İlgi (b) yazıda; Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürlükleri tarafından 5682 sayılı Pasaport Kanununun 20. maddesi hükmüne göre pasaport yerine geçerli belge olarak kullanılması için tasdik edilmesi amacıyla gönderilen gemiadamı cüzdanlarının Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubelerince yapılacak tahkikat neticesinde herhangi bir sakıncası bulunmayan ve işlemi tamamlanmış olan gemiadamı cüzdanlarının tasdik edilmeye devam edilmesi, Tasdik edilmiş gemiadamı cüzdanlarının, bizzat cüzdan hamillerine veya çalışmış oldukları acentelerin bu iş için yetkilendirilmiş personeline teslim edilmesini İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Çanakkale, Trabzon ve Antalya Valiliklerinden rica edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi (b) Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Meclis Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası