• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMI CÜZDANI VIZELERI

GEMIADAMI CÜZDANI VIZELERI

Sayın Üyemiz, Odamızın İlgi (a) yazısı ile, gemiadamı cüzdanında bulunan polis vizelerinin süresinin bitmesine az bir süre kalsa bile süresi dolmadan yenileme işlemi yapılmadığı, bir limanda iken vize süresi dolan gemi adamı cüzdanlarının vize sürelerinin uzatılması için Konsolosluklara yapılan başvurularda, yazışmalar nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğü ve bunun da gemiadamları ve donatanlar için mağduriyete neden olduğu belirtilmiş, gemiadamı cüzdanındaki polis vizelerinin süreleri bitmeden yurt dışında bulunan konsolosluklarımıza başvurmak suretiyle süresinin uzatılabilmesi için konsolosluklarımızın talimatlandırılması talep edilmişti. İlgi (a) yazımıza cevaben alınan İlgi (b) yazı ekinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazısı alınmış olup, ilgi (b) yazı ve eklerinin birer örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi (b) yazı ve ekleri (4 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - DTO Şubeleri