GEMIADAMI CÜZDANI HK.

Sayın Üyemiz, 1- İlgi yazı ile; 12.11.2007 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan pasaport yerine kullanılabilecek yeni gemiadamı cüzdanlarının yurda giriş ve çıkış vizelerinin vurulduğu sayfa sayısının azlığı nedeniyle özellikle karadeniz havzasında çalışan gemiadamı cüzdanlarının kısa sürede dolacağı sorunu ile ilgili olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan görüşler sonucunda bilgisayar uygulaması bulunan hudut kapılarından giriş/çıkış yapacak 20-40 yaşları arasındaki erkek vatandaşlarımızın, talep etmeleri ve askerliğini yaptığını belgelemeleri durumunda gemiadamı cüzdanlarına veya pasaportlarına giriş-çıkış kaşesi tatbik edilmeyeceği bildirilmektedir. 2- Konuyla ilgili olarak ilgi yazı ekinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün alınan yazı örneği Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: İlgi Yazı Örneği (2 sayfa) DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği