• Anasayfa
  • |
  • Gemi Yan Sanayi AR-GE ve Yenilikçilik Eğitimi

Gemi Yan Sanayi AR-GE ve Yenilikçilik Eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.01.2024 tarih ve 5423221 sayılı yazı ile Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamında yürütülen, Denizcilikte İleri Teknoloji ve Ürünleri Programı planlı faaliyetleri arasında, gemi yan sanayi firmalarına yönelik AR-GE ve yenilikçilik eğitimleri düzenlenmesinin yer aldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ek'te sunulan eğitim programı kapsamında 09.02.2024 Cuma günü saat 10:00'da İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda fiziki katılımlı "TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Hakkında Bilgilendirme, TÜBİTAK TEYDEB Projeleri Başvuru Eğitimi, AR-GE Merkezleri ve Tasarım Merkezleri Hakkında Bilgilendirme" konularını içeren "Gemi Yan Sanayi AR-GE ve Yenilikçilik Eğitimi" gerçekleştirilecektir.

Bahse konu toplantıya katılımlarınız hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

43_146_gemi_yan_sanayi_ar_ge_ve_yenilik_ilik_e_itimi.pdf