• Anasayfa
  • |
  • GEMI VE DENIZ ARAÇLARININ İNŞA, TADILAT, BAKIM YÖN

GEMI VE DENIZ ARAÇLARININ İNŞA, TADILAT, BAKIM YÖN

“Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ 01.09.2005 tarih ve 25923 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği” nin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 19- Bu Yönetmelik 1/11/2005 tarihinde yürürlüğe girer." Yürürlük Madde2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMadde3- Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S.Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -GİSBİR -MARLİM -Meslek Komite Başkanları -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)