• Anasayfa
  • |
  • GEMI TRAFIK HIZMETLERI SISTEMLERININ KURULMASINA VE İŞLETILMESINE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

GEMI TRAFIK HIZMETLERI SISTEMLERININ KURULMASINA VE İŞLETILMESINE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

“Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik” 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında veya liman tesislerinde bulunan, seyreden, demirleyen, demirden ayrılan, limana yanaşan ve limandan ayrılan gemilerin seyir, can ve mal emniyetini arttırmak, deniz çevresi ile denizdeki yapıları deniz trafiğinin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, deniz trafik verimliliğini de dikkate alarak hizmet verecek olan gemi trafik hizmetleri sistemlerinin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile yetki, görev ve sorumlulukları belirlemekte olup, Web sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları