GEMI TAKIP PROGRAMI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazımız ile ; Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek Gemi Takip Programı Tanıtım Toplantısı’nın, 18 Mayıs 2007 Cuma günü saat 10:00’da Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılacağı duyurulmuştu. Ancak, Odamızda halen devam etmekte olan inşaat sebebiyle Gemi Takip Programı Tanıtım Toplantısı, 18 Mayıs 2007 Cuma günü saat 10:00’da İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nde (Rıhtım Cad. Çinili Han K:5 Karaköy/İSTANBUL) yapılacaktır. İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nde yapılacak toplantıya katılımınız hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Toplantı Tarih ve Saati : 18 Mayıs 2007 Cuma, 10:00 Toplantı Yeri : İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Rıhtım Cad. Çinili Han K:5 Karaköy/İSTANBUL Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S/S Gemi Armatörleri ve Mot.Taş.Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İlgili Acenteler - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği - Gemi Sanayicileri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri