• Anasayfa
  • |
  • GEMI SAĞLIK RESMI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE

GEMI SAĞLIK RESMI KANUNU UYGULAMA YÖNETMELIĞINDE

4839 Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. SİRKÜLER NO:491 /2004 “Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.12.2004 Tarih ve 25672 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin değişikliğe uğrayan maddeleri aşağıda yer almaktadır: Madde1- — 3/3/1996 tarihli ve 22569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) ve (p) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Gemi: Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekneyi," "p) Vize: Yetkili memurlar tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol ve denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu; sefer durumuna göre sağlık resmi alınması gerekiyor ise noksansız olarak makbuz düzenlenmesini, makbuz bilgilerinin ve diğer bilgilerin düzenlenmesi gereken ilgili belgelere resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli olarak işlenmesini," Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Gemi Sağlık Cüzdanı Madde 19 — Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Kabotaj hakkına sahip olmayan gemiler ile liman içerisinde çalışan gemiler yıllık gemi sağlık cüzdanından muaftır. Yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı kadardır. Ancak, bu miktar 100 net tonluk bir geminin ödemesi gereken miktardan az olamaz. Yıllık gemi sağlık cüzdanı alma mecburiyeti olan gemilerde 50 net tondan fazla tonaja sahip olanlar ayrıca sefer durumlarına göre sağlık resmi öderler." Billgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği-YK başkan ve Üyeleri -S.S.Gemi Armatörleri Motorlu Taşıcılar Koop. -VDAD -Amatör Denizciler Federasyonu -DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)