• Anasayfa
  • |
  • GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI HK.

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI HK.

“Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı” 04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul Kararı uyarınca, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 19,00 TL (Ondokuz Türk Lirası) olarak tespitine TİSK Temsilcisi Av. Z. Ulaş YILMAZ, TİSK (TÜHİS) Temsilcisi Hasan YILMAZ, ve Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Recep DÜZGİT’in muhalefetleriyle oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -Türk Armatörleri İşverenler Sendikası -Meslek Komite Başk. -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)