• Anasayfa
  • |
  • GEMI ADAMLARI İAŞE BEDELI TESPIT KURULU KARARI HK.

GEMI ADAMLARI İAŞE BEDELI TESPIT KURULU KARARI HK.

“Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı”(EK-1) , 02.03.2005 Tarih ve 25743 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 11.500.000 TL (onbirmilyonbeşyüzbin TL) olan iaşe bedeli 12.10.- YTL (Onikiyenitürklirasıonyenikuruş) olarak kararlaştırılmıştır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK-1 : Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği - DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - DTO Şubeleri - Denizcilik Sektör Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komite Başkanları