• Anasayfa
  • |
  • Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Sayın Üyemiz,

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemiadamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak net 48 TL (Kırksekiz Türk Lirası) verilmesi ile ilgili "Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, söz konusu Karar'ın bir örneği Odamız web sayfasında, "Genel Duyurular" Bölümünde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

206_1506_gemi_adamlar_ia_e_bedeli_tespit_kurulu_karar_.pdf