• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTESI YETKILI PERSONEL SERTIFIKASI HK.

GEMI ACENTESI YETKILI PERSONEL SERTIFIKASI HK.

İlgi yazı ile ; Gemi Acenteliği Eğitim Yönergesi’nin eğitim ücreti başlıklı 19.maddesinin 2.paragrafında “gemi acentesi yetkili personel sertifikası bedeli Müsteşarlık tarafından belirlenir ve tahsil edilir” hükmünün yer aldığı, bu hüküm gereğince Müsteşarlıkça Gemi Acenteliği Eğitimi Sınavı’nda başarılı olan adaylar adına düzenlenecek “Gemi Acentesi Yetkili Personel Sertifikası” bedeli olarak her bir sertifika için 25 YTL alınmasının kararlaştırıldığı, söz konusu ücretin Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 nolu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 7285203951 nolu hesabına yatırılarak dekontların posta yoluyla Müsteşarlığa gönderilmesi istenmektedir. Bu itibarla, İlgi yazı gereğince, Oda Merkezimizde ve İzmir Şubemizde düzenlenen Gemi Acenteliği Eğitimi Sınavı’nda başarılı olan adayların, adlarına düzenlenecek “Gemi Acentesi Yetkili Personel Sertifikası”nı alabilmeleri için 25 YTL olan sertifika ücretini Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 nolu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 7285203951 nolu hesabına yatırarak dekontlarını posta yoluyla Denizcilik Müsteşarlığı’na ( Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128/A Maltepe/ANKARA) göndermeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (Web) - Denizcilik Müsteşarlığı - İMEAK DTO İzmir Şube Deniz Ticareti Gn. Md. - İlgili Acenteler