• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi

Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi

Odamız bünyesinde, 20-24 Haziran 2022 tarihleri 10:00-16:30 saatleri arası, Odamız web sayfası "Eğitim/Sunumlar" sekmesinde yer alan link ve programa istinaden, Zoom Video Konferans yöntemiyle, Gemi Acentesi Yetkili Personel Eğitimi gerçekleştirilecektir.

Bahse konu eğitime ilişkin olarak;

Eğitime en az lise mezunu ve gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan kişiler Odamız web sayfasında örneği bulunan dilekçeyle, (Başvuru sayfasındaki bilgileri doldurup, ekrana dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi ile diploma fotokopisini ekleyerek başvuru yapmaları) 13 Haziran 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza müracaat edebileceklerdir.

Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburiyeti olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

Odamız tarafından katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılar "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı"na https://bit.ly/3oF8xYB linkinden ulaşabileceklerdir.

Eğitim bitirme sınavı, 25 Haziran 2022 tarihinde, katılımcıların ikamet adreslerine en yakın merkez ve şubelerce belirlenen salonlarda düzenlenecektir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

388_2039_gemi_acentesi_yetkili_personel_e_itimi.pdf