• Anasayfa
  • |
  • Gemi Acentesi Belgelendirme Ücreti

Gemi Acentesi Belgelendirme Ücreti

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.12.2023 tarih ve 1575326 sayılı yazı ile gemi acenteleriyle ilgili iş ve işlemlerin 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan "Gemi Acenteleri Yönetmeliği" kapsamında  yürütüldüğü,

Söz konusu Yönetmelik ile acentelik yapmak isteyen firmalara "Gemi Acenteliği Yetki Belgesi" ve acente personeli olarak çalışmak isteyenlere de "Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Belgesi" düzenlendiği, anılan belgelere yönelik ücretlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca belirlendiği,

Bu itibarla, en son 26.07.2011 tarihinde belirlenmiş olan söz konusu belge ücretlerinin 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Ek'te yer alan tabloya göre güncellenmesine karar verildiği hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

815_2839_gemi_acentesi_belgelendirme_creti_1_.pdf