• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELIK HIZMETLERI ÜCRET TARIFESINE İLIŞKIN TEBLIĞ (İTG:2008/1) HK.

GEMI ACENTELIK HIZMETLERI ÜCRET TARIFESINE İLIŞKIN TEBLIĞ (İTG:2008/1) HK.

“Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG:2008/1)” 10.03.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yeni tarifede ücret tarifesi Dolardan Euro’ya çevrilmiş olup, 8/1/2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İç Ticaret: 2004/1) yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğin Cezai Hükümler başlığını taşıyan 10. maddesi “Gemi acenteliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğde belirtilen esaslar ile ekte sunulan taban ücret tarife cetvellerini uygulamakla yükümlüdür. Bu Tebliğ ekinde belirtilen taban ücretlerden aşağı hizmet alınamaz ve satılamaz. Bu uygulama dışına çıkanlar; diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 87 ve 93 üncü maddelerine istinaden Deniz Ticaret Odaları tarafından cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiş olup, “Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik” in 21. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Gemi acenteleri verdikleri acentelik hizmetlerinde, belirlenen ve onaylanan gemi acenteliği hizmetleri ücret tarifesi hükümlerine uymak zorundadırlar” hükmü ve ayrıca aynı yönetmeliğin 14. maddesinin 2. fıkrası gereği tüm acentelerin bu tarifeye uymaları zorunludur. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -İlgili Acenteler -Meclis Başkan ve Vekilleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları