• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELIĞI YETKI BELGESI HK.

GEMI ACENTELIĞI YETKI BELGESI HK.

İlgi yazı ile, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi gereğince, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan gemi acentelerinin, yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde, yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi ve çalışan personele personel tanıtım kartı almaları gerektiği, Bugüne kadar yetki belgesi bulunmayan gemi acentelerinin eksik belgelerini bilhare tamamlamak üzere 31.10.2006 tarihi mesai bitimine kadar yetki belgesi taleplerini Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne ulaştırmalarının gerektiği ve Müsteşarlıktan yetki belgesi talep eden şahıs ve firmalarının isimlerinin Müsteşarlık internet sitesinde yayımlanacağı, Ancak anılan tarih itibariyle Denizcilik Müsteşarlığa herhangi bir başvurusu bulunmayan gemi acenteleri hakkında mezkur yönetmeliğin 16 ıncı maddesi (Faaliyetten men) uyarınca işlem yapılacağı bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Meslek Komite Başkanları -YK Yedek Üyeleri -GİSBİR -VDAD -İlgili Acenteler -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)