• Anasayfa
  • |
  • GELIR VERGILERINE İLIŞKIN TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI HAKKINDA TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ SIRA NO:39 HK.

GELIR VERGILERINE İLIŞKIN TÜRKIYE MUHASEBE STANDARDI HAKKINDA TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ SIRA NO:39 HK.

“Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No:39” 28.10.2006 tarih ve 26330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31 Sıra Nolu Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 12 Gelir Vergileri" Standardının 60 ıncı Paragrafının 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yukarıdaki nedenlerle ertelenmiş vergilerde meydana gelen değişiklikler, daha önce özkaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiş olan kalemlerle ilgili değişiklikler hariç olmak üzere, gelir tablosuna yansıtılır (bakınız: Paragraf 63)." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri