• Anasayfa
  • |
  • GEÇICI İTHALAT SÖZLEŞMESININ ONAYLANMASI

GEÇICI İTHALAT SÖZLEŞMESININ ONAYLANMASI

31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Geçici İthalat Sözleşmesi”nin ilişik çekincelerle birlikte onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/9/2004 tarihli ve ÇEGY/352281 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 Tarihli ve 244 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/9/2004 tarihinde kararlaştırılmış olup, 21.10.2004 Tarih ve 25620 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: -Türk Armatörler Birliği -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -VDAD -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) Bilgi: -YK Başkan ve Üyeleri