• Anasayfa
  • |
  • Geçici Depolama Yeri Konulu Genelge Hk.

Geçici Depolama Yeri Konulu Genelge Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 21.03.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Geçici Depolama Yeri konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
            Söz konusu Genelge’de ; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin geçici depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulaması ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.
 
            Bilgilerinizi arz/rica ederiz.
                                                                                Saygılarımızla,
 
 
                                                                             Murat TUNCER
                                                                             Genel Sekreter
 
EK : 2014/1 sayılı Genelge (web sayfasında)
           
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - MK Başkanları         
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        
- VDAD
- Gemi Kumanyacıları Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- 32,34 ve 36 Nolu MK Başkan ve Üyeleri