• Anasayfa
  • |
  • Gazyağı Tüketimi Hakkında

Gazyağı Tüketimi Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.03.2021 tarih ve 34221550-310.01- 2215 sayılı yazısı ile EPDK’dan TOBB’a gönderilen, gazyağının tüketim maddesi olarak kullanımı ile ilgili “Gazyağı Tüketen İşletmeler” konulu yazı ekte sunulmaktadır.

Konu yazı, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Teknik" bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

290_857_gazya_t_ketimi_hakk_nda_857_290.pdf