GASM SINAV TARIHLERI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Gemiadamları Sınav Merkezi Kurulunun 02/08/2007 tarihinde Kurul Toplantı Tutanağında yer alan üyeleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunda yapılan toplantısında, 2008 yılı gemiadamları sınavlarının aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacağının kararlaştırıldığı belirtilmektedir; 1. Genel İngilizce sınavlarının 19 Ocak 2008, 21 Haziran 2008 ve 13 Eylül 2008, 2. GMDSS yazılı sınavlarının 16 Şubat 2008, 23 Haziran 2008 ve 20 Eylül 2008, uygulama sınavlarının ise, 23 Şubat 2008, 30 Haziran 2008 ve 27 Eylül 2008, 3. Gemiadamları yeterlilik sınavlarının 27-28-29 Mart 2008, 18-19-20- Temmuz 2008,24-25-26 Ekim 2008, Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri