GASM DUYURUSU HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile Temmuz 2007 döneminde; - Telsiz Operatör Sınavlarının Yazılı Sınavının 23 Haziran 2007 tarihinde, - Telsiz Operatör Sınavlarının Uygulama Sınavının 30 Haziran 2007 Tarihinde, - Zabitan Sınıfı Gemiadamları Sınavlarının 27-28-29 Temmuz 2007 Tarihlerinde, yapılacağı bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S.Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - Sn.Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörleri İş Verenler Sendikası - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - İMEAK DTO Meslek Kmt.Başkanları