FIYAT ARAŞTIRMASI HK.

İlgi yazı ile; 1-2007 yılı ihtiyacı için Fransa’da yerleşik LTR Industrıes firmasına geçici ihraç edilerek 1.500.000 Kg. (85 adet 40 feetlik STD. konteyner) recon tütün işlendikten sonra 1.500.000 Kg. (85 adet 40 feetlik STD. konteyner) ithalatı deniz yolu ile ihale yapılarak taşıttırılacağından fiyat araştırması kapsamında tüm masraflar dahil (Macuna, fio ücreti, konteyner depozitosu, ihbar ücreti, ordino ücreti, mafi kira ücreti, yükleme ve boşaltma, limanlardaki THC. Ücreti, geçici kabul ücreti ve benzeri ilave ücretler dahil) Mersin veya İzmir Limanı-Fransa (Le Havre) ile Fransa (Le Havre Limanı)-İstanbul Limanları arası; 20,40 STD. VE 40 H/C. Konteyner birim fiyatları ile 30 gün serbest süre sonunda uygulanacak olan demuraj bedellerinin USD.$/Konteyner adet döviz cinsinden güncellenmiş fiyatlara ihtiyaçları bulunduğu, 2-Bu nedenle yukarıda belirtilen hususların üyelerimize duyurularak, verilecek fiyat tekliflerinin 19.09.2007 tarihi mesai saati bitimine kadar Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi istenmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -YK Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri -YK Yedek Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -Meslek Komite Başkanları