• Anasayfa
  • |
  • FIKIR VE SANAT ESERLERI KANUNU,SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BIRLIĞI KANUNU İLE TURIZMI TEŞVIK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN

FIKIR VE SANAT ESERLERI KANUNU,SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BIRLIĞI KANUNU İLE TURIZMI TEŞVIK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN

Sayın Üyemiz, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu İle Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 13 Ocak 2007 Tarih ve 26402 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanun Değişikliğinde; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Deniz Turizmi ile ilgili Maddelerinde değişiklik yapılmış olup, Kanun Değişikliğine Odamızın Web Sitesinden (www.denizticaretodasi.org) ulaşılabilinmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ : - Deniz Turizmi Çalışma Grubu -Sn Gündüz KAPTANOĞLU - İMEAK DTO Şubeleri TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - İMEAK DTO 7145,7194,7198 No’lu Mes.Kom. -Sn Eşref CERRAHOĞLU - Deniz Turizmi Birliği Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.ları